Pilotaż w Szkole w Brześcach

Pilotażowa lekcja gry w golfa w ramach zajęć WF

 

Szkolny Program Wychowawczo – Szkoleniowy Fundacji Golf4ALL jest programem autorskim stworzonym przez współpracowników fundacji na potrzeby jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży.

Program pilotażowy w 2013 r. realizowany jest w szkole podstawowej w Brześcach gmina. Góra Kalwaria .

W ramach lekcji WF w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie gimnazjum (ok. 20 osobowe grupy mieszane) przeprowadzono w miesiącach maj, czerwiec i lipiec zajęcia wf . Delegowany trener PGA Polska z kwalifikacjami instruktora sportu w dyscyplinie golf razem z nauczycielem wf prowadził zajęcia 1 raz w tygodniu. Nauczyciel przechodził szkolenie z metodyki podstaw golfa zajęcia prowadzono w zależności od pogody na terenie zielonym przed szkołą i w hali sportowej z użyciem sprzętu golfowego i pomocy naukowych.

Realizacja programu przebiega zgodnie z fazami rozwoju umysłowego i fizycznego uczestników oraz bierze pod uwagę tzw. rozwojowe okresy sensytywne. Celem nadrzędnym programu jest wychowanie poprzez golf. Akcentowane jest poszanowanie wszystkich partnerów w grze, opanowanie emocjonalne oraz umiejętność dawania sobie rady z porażką jak również umiejętność zachowania godność w chwili zwycięstwa.

W części sportowej program wprowadza dzieci w zasady, reguły oraz klimat golfa i umożliwia w ramach uczestnictwa w zajęciach praktycznych, zdobycie podstawowych umiejętności technicznych. Umiejętności te uczniowie zdobywają poprzez konsekwentne i rygorystyczne kształtowanie odpowiednich nawyków czuciowo-ruchowych niezbędnych w grze w golfa.

Część sportowa programu jest integralną częścią ogólnego programu rozwoju sportowego ucznia i w swojej strukturze odpowiada ramowym założeniom zawartym w Krajowym Programie Rozwoju Juniorów propagowanym przez Polski Związek Golfa i PGA Polska

top